HJEM

Velkommen til oss !

 Bergen Fritidsfilmere er en klubb som har som mål å bidra til et sosialt miljø og faglig utvikling blant bergensere som har film som fritidssyssel. Vi arrangerer arbeidsmøter og klubbkvelder med undervisning, film og diskusjoner.

 Samtidig samarbeider vi om ulike filmprosjekter, f.eks. kortfilmer eller dokumentarer og noen ganger påtar vi oss oppdrag
 som å filme ulike kulturarrangementer. Vi er registrert i Brønnøysundregisteret som frivillig lag / organisasjon.
I dag består vi av en gruppe på ca. 25 medlemmer i Bergen og omegn.
Vi digger å lage film på hobbybasis, enten det er sammen i grupper eller på selvstendig grunnlag.
Kunnskap- og interessefeltet vårt er spredt. Noen trives i rollen som historieforteller,
mens andre finner utstyret og mulighetene de kan gi som spennende.

Vi har plass til mange flere i vårt miljø, så ikke nøl med å ta kontakt!
​Hos oss kan du utvikle deg som fritids-filmer uansett utgangspunkt.
Du finner mer informasjon om klubbstyret og medlemskap på denne siden.

Liker du denne videoen ? ta kontakt med oss!

Vil du se å høre hva Bergen Fritidsfilmere har å tilby filmamatøren?
Snurr film!

English Version

Welcome to us !
Bergen Fritidsfilmere is a club whose aim is to contribute to a social environment and professional development among
Bergen residents who have films as a leisure activity. We arrange work meetings and club evenings with teaching,
films and discussions.
  At the same time, we collaborate on various film projects, e.g. short films or documentaries and sometimes we
 take on assignments such as filming various cultural events. We are registered in the Brønnøysund register as a
 voluntary team / organisation.Today we consist of a group of approx. 25 members in Bergen and the surrounding area.

We love making films on a hobby basis, whether together in groups or independently.

Our field of knowledge and interest is spread. Some thrive in the role of storyteller, while others find the
equipment and the possibilities they can provide exciting.


We have room for many more in our environment, so don't hesitate to get in touch!
​With us, you can develop yourself as a leisure filmmaker regardless of your starting point.

You will find more information about the club board and membership on this page.


Do you want to see and hear what Bergen Fritidsfilmere has to offer ?

Play Movie !