MEDLEMSKAP

Hvordan blir man medlem og hva koster det?


For å bli medlem kontakter du klubbledelsen pr e-post og signaliserer at du er interessert i et medlemskap.
Da vil man bli invitert til å delta på inntil tre medlemsmøter, slik at man kan danne seg et bilde av hva klubben driver med, og om dette er noe man kunne tenke seg å være med på. Dette gir en unik mulighet til å få snakke med medlemmer om hva Bergen Fritidsfilmere holder på med til dagen uten at man forplikter seg til noe som helst.

Hvis man, etter noen møter, velger å melde seg inn, tilbys man som ny medlem halv kontingent for det første året. Dette utgjør 450 kroner, og 175 av disse kronene utgjør kontingenten til vår paraplyorganisasjon Norsk Selskap For Fotografi (NSFF). Da er man medlem ut året, og kan delta på alle aktiviteter og arrangementer i klubbens regi. Man tar selvfølgelig del i alle rabatter og spesialtilbud som
NSFF tilbyr gjennom avtaler med eksterne aktører.

Velger man å forbli medlem i året som følger, noe vi håper dere gjør, så stiger kontingenten til det som er fastsatt som ordinær årskontingent.
Fra og med 2023 er kontingenten kr 925,00 pr. ordinære medlemmer, kr 475,00 for nye medlemmer; første året. og til NSFF kr 200 pr. medlem / år.

Hva tilbyr Bergen Fritidsfilmere?
 
Vi gjennomfører månedlige møter den første tirsdagen i måneden alle måneder bortsett fra i juli og august.
På medlemsmøtene har vi varierte program fra måned til måned.

Et standardprogram inneholder gjerne:

 • Interne eller eksterne foredragsholdere som snakker om ulike tema innenfor det å lage film på fritiden.
 • Visning av medlemsfilm med påfølgende konstruktiv diskusjon omkring filmene der autor får input fra andre hva som var
  bra og mindre bra.
 • Kaffepause der praten går mellom medlemmene og ulike problemstillinger diskuteres. Her kan man stille konkrete spørsmål
  og få hjelp og råd.


Andre aktiviteter vi gjennomfører i løpet av et året: 

 • Arbeidssmier der vi setter oss sammen en dag med våre maskiner og jobber i felleskap med våre prosjekter og henter støtte og inspirasjon fra andre.
 • Årlig klubbkonkurranse der man leverer inn sine bidrag og blir juryert og får tilbakemelding på innleverte bidrag.
  (De tre beste premieres).
 • Kurs der man sammen med andre kan lære grunnleggende videoredigering.
 • Flaxfilm: En uhøytidlig konkurranse som løper hele året. Alle som deltar med tre bidrag ila året er med i trekningen av fine premier.
 • Klubbfilmprosjekter der man sammen med andre medlemmer i klubben lager film basert på oppgaver delt ut av Filmutvalget
  i NSFF og deltar i NM for klubblag i regi av NSFF.

Eksemplene ovenfor er ikke uttømmende. Aktivitetene i klubben er styrt av de innspill klubbens medlemmer fremmer.
Styrets rolle er å legge til rette for aktivitet som medlemmene har signalisert at de ønsker.

Det er ingen grunn til å nøle, i denne klubben er takhøyden stor og man inviteres med uavhengig av utgangspunkt og ståsted.
Det er nok av medlemmer som står klar til å hjelpe og veilede, og med et grunnleggende redigeringskurs er man godt på vei...

Velkommen som medlem!