AKTIVITET - MØTE


Neste møte!

MEDLEMSMØTE
Tid: Onsdag 04.oktober 2023 kl. 19:00
Sted: Melkeplassen; Arne Abrahamsens vei 1, 5162 Melkeplassen.
Parkering: På plasser merket Gjesteparkering. Hvis fullt der, kan det også parkeres langs med husveggen
mellom de to inngangsdørene. Målsetning: ikke blokkere for utrykningsbiler og husets brukere hvor der også
er rullestolbrukere. Parkerer du på CoopPrix-plassene kan du bli bøtelagt. Parkering for øvrig i nærområdet.

Arkiv - Eldre møter


INVITASJON TIL MEDLEMSMØTE
Tid: Onsdag 06. September 2023 kl. 19:00
Sted: Melkeplassen; Arne Abrahamsens vei 1, 5162 Melkeplassen.
Parkering: På plasser merket Gjesteparkering. Hvis fullt der, kan det også parkeres langs med husveggen
mellom de to inngangsdørene. Målsetning: ikke blokkere for utrykningsbiler og husets brukere hvor der også
er rullestolbrukere. Parkerer du på CoopPrix-plassene kan du bli bøtelagt. Parkering for øvrig i nærområdet.PROGRAM


1. Informasjon fra klubbstyret.
• Status ny/ gammel PC og nytt AV-skap.
• Høstprogrammet 2023. Ett tips fra medlemmene er notert:
• Historiefortelling og det visuelle språket, men vi trenger flere forslag fra dere.
Hva trenger dere som medlemmer?
• Oppsummering etter BFF-besøk til SVK i Sandnes 9-11.juni.
• Bergen Fritidsfilmere er 70 år den 15. februar 2024. Hvordan markere?

2. Sommerkonkurransen 2023.
Send gjerne ditt bidrag allerede nå med fildelingstjeneste; f.eks.
Filemail til kontakt@bergenfritidsfilmere.no så blir det mindre å administrere på møtekvelden.

3. Google Earth.
• Google Earth Pro eller Studio - lage animasjoner fra steder "World Over". En introduksjon
med filmeksempler for individuell utforskning hjemme.


4. FLAX-film / Medlemsfilm.
• Ta med din ferdige film eller din grovklipp. Få tilbakemeldinger mht mulige forbedringer + du
blir med i FLAX-trekningen i desember!


5. DaVinci Resolve
• Hva er- og hvorfor bruke DaVinci Resolve Speed Editor?
En introduksjon med tastaturforklaringer mm.
• Andre generelle spørsmål / utfordringer fra brukerne ifm
Davinci Resolve 17/18. Vi søker svar i fellesskap.


6. NM i Film 2023.
Vi ser flere bidrag i klassen for Dokumentar og Fiksjon dersom møtetiden tillater det.


Velkommen!

mvh klubbstyret
Bergen Fritidsfilmere


INVITASJON TIL MEDLEMSMØTE
Tid: Onsdag 07. Juni 2023 kl. 19:00
Sted: Melkeplassen; Arne Abrahamsens vei 1, 5162 Melkeplassen.
Parkering: På plasser merket Gjesteparkering. Hvis fullt der, kan det også parkeres langs med husveggen
mellom de to inngangsdørene. Målsetning: ikke blokkere for utrykningsbiler og husets brukere hvor der også
er rullestolbrukere. Parkerer du på CoopPrix-plassene kan du bli bøtelagt. Parkering for øvrig i nærområdet.

PROGRAM

1. Informasjon fra klubbstyret.
• Resultatservice med filminnslag fra NM i Film 2023.
• BFF til SVK 9-11.juni. Oppdatering.
• Ny PC og nytt AV-skap.
• Interesse for sommerkonkurranse 2023? Innlevering på septembermøtet.
• Høstprogrammet 2023. Innspill fra medlemmene!

2. FLAX-film / Medlemsfilm.
• En FLAX-film må ikke være ferdig og perfekt. Konseptet er også ment til å vise
grovklipp hvor du kanskje spør om din film fungerer eller hva som med fordel kan
rettes på / utelates eller suppleres med. Ta med din film / ditt grovklipp!

3. DaVinci Resolve
• Spørsmål / utfordringer fra brukerne. Vi søker svar i fellesskap.

4. NM i Film 2023.
Vi ser bidrag i klassen for Dokumentar


Velkommen!
mvh klubbstyret
Bergen Fritidsfilmere