AKTIVITET - MØTE

Til medlemmer av Bergen Fritidsfilmere


INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2023

Trykk på overskriften får å se program innhold !I henhold til § 3 i klubbens vedtekter avholdes årsmøte i Bergen Fritidsfilmere,
Dato: Onsdag 1. mars kl. 19:00
Sted: Klubblokalet på Melkeplassen
NB: Møt presis. Etter årsmøtet avholdes ordinært medlemsmøte. Se egen invitasjon


SAKSLISTE
a) Godkjenning av innkalling.
b) Kontroll av stemmeberettigede i møtet (betalt kontingent for 2023).
c) Valg av referent og stemmetellere.
d) Årsberetning 20202 fra klubbstyret, se vedlegg.
e) Årsregnskap 2022 og revisorberetning, se vedlegg. Knut Georg Flo har vært revisor.
f) Budsjett 2023, se vedlegg.
f) Kontingent for 2024. Styret foreslår uendret kontingent, fortsatt kr 925 / 475.
g) Innkomne forslag.
i) Valg av medlemmer til styret.
Styret velges for to år av gangen, men så ledes at ikke flere enn tre går ut av styret samtidig. Det Finn Wetteland og Håkon Nyhus som står på valg. Styret konstituerer seg selv på første, ordinære styremøte.
Se innstilling fra valgkomiteen v/ Øyvind Kristiansen og Håkon Fanebust.
j) Valg av revisor.
Se innstilling fra valgkomiteen.
k) Valg av valgkomite.
Se innstilling fra valgkomiteen


Med hilsen
Klubbstyret
Bergen Fritidsfilmere
INVITASJON TIL MEDLEMSMØTE FEBRUAR 2023
Trykk på overskriften får å se program innhold !
Tid: Onsdag 1.mars - kl. 20.00 - 22.00
Sted: Melkeplassen; Arne Abrahamsens vei 1, 5162 Melkeplassen.
Parkering: på anviste plasser merket Gjesteparkering. Hvis fullt der, kan det også parkeres langs med
husveggen mellom de to inngangsdørene. Målsetning: ikke blokkere for utrykningsbiler og husets brukere hvor der også er
rullestolbrukere. Parkerer du på CoopPrix-plassene kan du bli bøtelagt. Parkering for øvrig i nærområdet.

Har du anledning er det fint med litt hjelp til å rigge lokalet fra kl. 18:30
Har du venner som kan være interessert i film på amatørnivå, invitér dem med!


PROGRAM FOR MEDLEMSMØTET
1. Nyheter og informasjon fra klubbstyret.
• Besøk til Stavanger Videoklubb (SVK) i Sandnes blir avviklet 9-11.juni. Blir du med på en tur som vil gi faglig påfyll;
styrke egen kompetanse, være sosial, treffe likesinnede fritidsfilmere?

2. DaVinci Resolve / markedsføringsfilm.
Med positiv erfaring fra Workshop 21. januar og responsen på februarmøtet, er det gjort noen endringer. Vi ser et utkast
på 01:26 og ønsker kommentarer før filmen blir publisert!

3. FLAX-film / Medlemsfilm.
• En FLAX-film må ikke være ferdig og perfekt.
Konseptet er også ment til å vise filmklipp hvor du spør om din film fungerer eller hva som med
fordel kan rettes på eller suppleres med.
• Bidrar du med medlemsfilm; en film som overstiger 10 minutter.
Varsle styret før møtet!

4. Teknisk innslag. Kan du ditt videokamera - del 2.
Vi fortsetter på en gjennomgang av noen typiske begreper og funksjoner for mange konsument videokameraer.
Om du ønsker, kan du ta med ditt kamera, men dakameraene våre nok er av ulike i fabrikat og ulike
modeller, rekker vi neppe å veilede alle på hvert enkelt kamera.


mvh klubbstyret
Bergen Fritidsfilmere


NB: Medlemsmøtet i april blir onsdag 12. april med møtestart kl. 19:30


Regler for FLAX-film.
Kameraopptak, maks 2 år gamle, ferdig eller uferdig film max.10 minutter, med tittel, fritt tema. Alle som pr.
november har levert bidrag får ett lodd i potten for hver film, men max 3 lodd. Trekkes på møtet i desember.