TERMINLISTE

Fastsatte aktiviteter og datoer

 JANUAR - Medlemsmøte.
 FEBRUAR - Medlemsmøte - Betaling av medlemskontingent til Bergen Fritidsfilmere.
 MARS - Årsmøte og medlemsmøte
 APRIL - Medlemsmøte - 1.april Påmelding av film til Eurofilm.
 MAI - Medlemsmøte - 1.mai Påmelding av film til NM i Amatørfilm og Nasjonalt Film og Fototreff.
 JUNI - Medlemsmøte eller aktivitet etter nærmere avtale.
 JULI / AUGUST - Ferie, alle lager film.
 SEPTEMBER - Medlemsmøte.
 OKTOBER - Medlemsmøte - Husk innlevering til klubbkonkurransen, frist 15. oktober.
 NOVEMBER - Medlemsmøte med avvikling av klubbkonkurranse deltagerfilmene vises og juryering presenteres.
 DESEMBER - Medlemsmøte / julemøte: FlaxFilm-vinnere trekkes, samt visning og resultatservice av årets bykampfilmer.
 Workshop og kurs blir avholdt hvert halvår, men uten fastsatt dato.

Hvor skjer aktivitetene:


 Medlemsmøter:  Første onsdager i måneden kl. 19:00. Eventuelle avvik framgår av møteinvitasjoner.
 Styremøter: Skype eller arbeidslokalet Melkeplassen kl. 18:30. Eventuelle avvik framgår av referater/ spesielle påminnelser.
 Spesielle hendelser/ aktiviteter: blir markert spesielt via denne nettside og meldt via E-post til de medlemmer og kontakter som aktivitetene angår.

Copyright © Med enerett